Follow @SStamellos

30 Δεκ 2010

Για τον Βιολογικό Καθαρισμό Αμφικλείας, επιστολή του κ Ντούρου


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς
Τον Δήμαρχο Αμφίκλειας κ. Ιωάννη Τστσιπή
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας 24.12.2010Θέμα: Βιολογικός καθαρισμός στον Δήμο Αμφίκλειας.

Με το παρόν έγγραφό μου, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονομική συγκυρία για την χώρα μας αφενός ,αλλά και στα πλαίσια της ενημέρωσης των Πολιτών και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος αφετέρου, σας γνωρίζω τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων(Νόμος 3463/20006) « Ο Δήμαρχος, ως μονομελές όργανο Διοίκησης του Δήμου ,δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική Ευθύνη για την εκτέλεση των πράξεων του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημαρχιακής επιτροπής κλπ).Πέραν αυτού οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται λίγες μέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, δεν είναι βέβαιο αν θα εγκριθούν από την Περιφέρεια στερεάς Ελλάδος, μάλιστα αν αφορούν και οικονομικά μεγέθη, ή θα επιστραφούν στον Δήμο Αμφίκλειας και κληθεί κατόπιν το δημοτικό Συμβούλιο να πληρώσει το ίδιο τα χρήματα που ενέκρινε και πληρώθηκαν σε τρίτους, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.
Όλοι οι πολίτες θα επιθυμούσαν την Δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στον Δήμο Αμφίκλειας . Στους Δήμους όμως Τιθορέας-Ελάτειας υπάρχει κοινός βιολογικός καθαρισμός εν εξελίξει και όσο περισσότεροι Δήμοι συμμετέχουν σε αυτόν τόσο μικρότερο θα είναι και το οικονομικό κόστος για τον Πολίτη και στους τρείς πάλαι Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας-Τιθορέας, που τώρα αποτελούν ένα Δήμο.. Θα έπρεπε , λοιπόν, να γίνει μία μελέτη για να εξακριβωθεί αν τα λύματα του Δήμου Αμφίκλειας με ειδικό αγωγό μπορούν να μεταφερθούν από τον Δήμο της Αμφίκλειας στον βιολογικό καθαρισμό των πάλαι Δήμων Ελάτειας-Τιθορέας. Την μελέτη αυτή, για τον σκοπό αυτό, θα την εκτελούσε η αρμόδια Υπηρεσία της περιφέρειας στερεάς Ελλάδος και μάλιστα δωρεάν, κατά τα λεγόμενα του τότε γενικού γραμματέα της Περιφέρειας στερεάς Ελλάδος κ. Σκλιά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Αμφίκλειας .Η πρότασή μου αυτή , που έχει γίνει κατά το παρελθόν επανειλημμένως, όχι μόνο δεν έγινε δεκτή επί της ουσίας από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας, αλλά απορρίφτηκε, σαν να μην είχε κανένα ρεαλιστικό υπόβαθρο . Έτσι τα δημοτικό Συμβούλιο της Αμφίκλειας ενέκρινε να συνεχιστεί η Διαδικασία δημιουργίας βιολογικού καθαρισμού στην Αμφίκλεια ,χωρίς να έρθει σε ουσιαστική επικοινωνία με τους δήμους Ελάτειας –Τιθορέας για το θέμα αυτό ,ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για «Προμελέτη- μελέτη», πιθανόν κατασπαταλώντας τα χρήματα του φορολογούμενου Πολίτη. Έτσι λίγες μέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα την Δευτέρα 27.12.2010 ,καλούνται όλοι οι δημοτικοί Σύμβουλοι να εγκρίνουν τις ενέργειες αυτές(Έγκριση και παραλαβή μελέτης- προμελέτηςκλπ.).Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι τα λύματα προς τον βιολογικό καθαρισμό μεταφέρονται πολύ εύκολα όταν υπάρχει κατωφέρεια και με λιγότερο κόστος για τους πολίτες. Επίσης η κοινή λογική υπαγορεύει ότι σε ένα μικρό Δήμο δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο βιολογικοί καθαρισμοί. Η κοινή λογική επίσης υπαγορεύει ότι θα πρέπει να προτιμώνται οι οικονομικά συμφέρουσες και εξ’ ίσου αποτελεσματικές λύσεις μετά από έρευνα. Γιατί όμως στον Δήμο τις Αμφίκλειας η κοινή λογική απαξιώνεται;. Ας το κρίνουν αυτό οι πολίτες του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας. Πάντως η νέα Δημοτική Αρχή ,το σοβαρό αυτό οικονομικό θέμα ,θα το διερευνήσει σε βάθος, και αν ίσως προκύψουν στοιχεία επιβαρυντικά , θα κληθούν αυτοί που ενέκριναν την διενέργεια των μελετών για βιολογικό καθαρισμό στην Αμφίκλεια, να πληρώσουν οι ίδιοι τα εκατοντάδες-χιλιάδες Ευρώ που έχουν μέχρι σήμερα ξοδευτεί για «μελέτες». Το επιχείρημα ίσως ότι αυτό ήταν μία πολιτική Απόφαση του Δημάρχου κ. Τσιτσιπή Ι. και του δημοτικού συμβουλίου Αμφίκλειας ( είναι ανεύθυνος ο ίδιος ο Δήμαρχος σύμφωνα με τον Νόμο 3463/2006, υπεύθυνοι είναι μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι που εγκρίνουν την Δαπάνη) , πιθανόν να μην ευδοκιμήσει εύκολα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας και κυρίως γιατί γνώριζε το δημοτικό Συμβούλιο Αμφίκλειας την απλούστερη και οικονομικότερη λύση και την απέρριψε χωρίς καν να την διερευνήσει. Πέραν αυτού ως δήμαρχος της νέας δημοτικής Αρχής ζητώ από την Περιφέρεια στερεάς Ελλάδος, προς την οποία κοινοποιείται το Έγγραφό μου αυτό, να εξεταστούν λεπτομερώς όλες οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας και των δημοτικών Συμβουλίων των πάλαι Δήμων Τιθορέας και Ελάτειας ,που λήφθηκαν λίγες μέρες-εβδομάδες, πριν την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, χωρίς ίσως έκτακτο αποχρώντα λόγο, και κυρίως αυτές που αφορούν έξοδα ή πιθανές υπερκοστολογήσεις της τελευταίας στιγμής, που μπορούν να επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο Δημότη μας.

Δρ. Θεόδωρος Ντούρος
Δήμαρχος Δήμου
Αμφίκλειας-Ελάτειας

Κοινοποίηση: Περιφέρεια στερεάς Ελλάδος, για Ενέργεια.